وبلاگ

سورتیکانتر

سورتیکانتر سورتیکانتر برای جداسازی جامدات به کمک اختلاف دانسیته بکار می رود بطوریکه دوجامد ویک مایع که دانسیته اش بین دوجامد است جداسازی می کند. Model Dec-101 Dec-102 Dec-103 Dec-104 Dec-105 Dec-106 Effective capacity M3/hr 2.5 5 12 25 50 100 Bowl Diameter(mm) 230 230 350 480 550 760 Bowl Length(mm) 590 670 1050 1200 […]

 بیشتر بخوانید

سدیکانتر

سدیکانتر سدیکانتر وقتی به کار میرود که جامدات از نظر دانه بندی خیلی ریز بوده طوری که بادکانتر نمیتوان آنهاراجداسازی کرد ورسوب از دکانتر به خاطر غلظت کم (ضعیف)آن نمیتواند به راحتی تخلیه شود طی فرایند جداسازی مایع وجامدات در یک مسیر بدون اینکه از یک منقطه ورودی آشفته عبور کنندحرکت می کنند.مایع از طریق […]

 بیشتر بخوانید

سانتریفوژهای فیلتر معکوس

  سانتریفوژهای فیلتر معکوس این دستگاه دارای سبد سوراخ دار با چرخش افقی است. درون سبد آن یک فیلتر پارچه ای قرار می گیرد.عملکرد آن بصورت ناپیوسته بوده و بسته به مش فیلتر می تواند تاذرات کمتر از 2 میکرون را جدسازی کند معمولا این دستگاه ها بصورت تمام اتوماتیک عرضه می شوند که تمام […]

 بیشتر بخوانید

سانتریفوژهای پوشر

  سانتریفوژهای پوشر   این دستگاه دارای یک یادویاسه سبد(one stage, two stage,three stage) تودر تو میباشد.معمولا دارای 2سبدمیباشند درصدجامد موجوددر خوراک تا60%هم می رسد وحداقل ذراتی که میتواندجداسازی کند80میکرون است(البته با روش انحصاری این شرکت تا ذرات 20 میکرون هم جداسازی می شود) و ظرفیت دستگاه تا25 تن برساعت میتواند کیک تولید کند.این دستگاه […]

 بیشتر بخوانید

سانتریفوژهای سبدی

  سانتریفوژهای سبدی سانتریفوژ سبدی طراحی میشود برای جداسازی نوع ناپیوسته . بعدازاینکه سبد به سرعت عملیاتی خود رسیدخوراک از طریق لوله ای که مستقیم به دیواره سبد رفته وارد می شود. نیروی گریز از مرکز بطور یکنواخت وصاف دوغاب ورودی روی دیواره سبد توزیع می کندویک تراشنده برای جداکردن جامدات وتخلیه به سمت پائین […]

 بیشتر بخوانید

سانتریفوژهای پیوسته

سانتریفوژهای پیوسته این دستگاه ها 4000 Gشتاب ایجاد میکنند.قطر بویل آنها درمحدوده10 تا100سانتی متر می باشد واز دوبخش استوانه ومخروط تشکیل شده است .خوراک از طریق یک لوله هم محور بابویل وارد میشود.نیروی گریز از مرکز باعث می شود جامدات روی دیواره ته نشین شده, ازبویل خارج گردد.درون بویل یک انتقال دهنده مارپیچی باسرعتی کمتر […]

 بیشتر بخوانید

سانتریفوژ با دیسک های انباشته

  سانتریفوژ با دیسک های انباشته این دستگاهها می توانندسوسپانسیون راتغلیظ کنند.سوسپانسیون از طریق فاصله بین دیسکها به طرف محور ماشین جاری می گردد.جامدات در لبه های سطح زیرین هر دیسک ته نشین میشوند ودر طول دیسک درمسیر خروجی از لبه های دیسک می لغزندوتوسط نیروی گریز از مرکز به سمت دیواره های بویل پرتاب […]

 بیشتر بخوانید

سانتریفوژهای لوله ای

سانتریفوژهای لوله ای باسرعت بالا وتخلیه دستی جامدات سانتریفوژهای لوله ای یک بویل با قطر بین 15 تا50 سانتی متر دارند که باسرعت بالا می چرخند تا شتاب حدود 18000 G برای مدل های صنعتی و65000 G  برای مدل های آزمایشگاهی تولید کنند.خوراک دوغابی شکل مانند فواره از پایین بویل توسط لوله باریک جاری می […]

 بیشتر بخوانید

جدیدترین اخبار و تکنولوژی ها

شرکت دانش بنیان پویا شیمی رسما”از شما دعوت می کندتا در پنجمین نمایشگاه ربع رشیدی در غرفه فروش محصولات دانش بنیان در تاریخ 20الی 24 آبان در ساعت 14تا 21 شرکت کنید. شرکت در اولین جشنواره فناوری های آب وبهره وری و بازچرخانی دانلود پاورپوینت کاربردها بررسی روش های تصفیه فاضلاب کشتارگاهها و مقایسه آنها […]

 بیشتر بخوانید