کشاورزی

 

کشاورزی

1-آبهای حاصل از پساب وفاضلاب حاوی ازت ، فسفر و مواد مغذی فراوان برای گیاهان هستند ،که برای آبیاری زمین های کشاورزی علاوه بر کاهش هزینه آب مصرفی بسیار مفید خواهد بود.کلروپتاسیم ،دی آمینوفسفات از موثرترین کودها برای کشاورزی می باشد که پساب تصفیه شده به میزان زیاد حاوی مواد تشکیل دهنده این کودها می باشد.

2- بهره وری آب در بخش کشاورزی ایران 4/1 استاندارد جهان و برای تولید بیشتر مواد غذایی در کشور ناچار به استفاده آب بیشتر و درنتیجه فشار بر منابع زیرزمینی هستیم . با استفاده مجدد پساب در کشاورزی، فشار بر منابع آب را کاهش داده و مواد مغذی موجود در آن باعث افزایش بازدهی کشاورزی می شود.

3-در ایران برای تولید یک کیلوگرم محصول کشاورزی ، بیش از سه هزار لیتر آب مصرف می شود. درحالیکه در کشورهای در حال توسعه برای تولید همین مقدار محصول 1300لیتر آب مصرف می شود.

4-با تصفیه فاضلاب تولیدی یکسال شهر تهران 600 هزار تن گندم میتوان تولید کرد.

5-برای تامین آب شرب 80 میلیون ایرانی به 8میلیارد متر مکعب آب در یکسال نیاز داریم که این مقدار کمتر از 6/1 کل ظرفیت سدهای کشور و 3/1 آبی است که در اثر ضایعات کشاورزی هدر می رود.با حمایت از سامانه های بازچرخانی آب ، کشور از تخسیس بودجه برای ساختن سدهای بیشتر بی نیاز کرده،هم به تالاب ها و رویشگاههای مرتعی و جنگلی کمک کرده وهم  مانع از ایجاد چشمه های جدید تولید گردوخاک در کشور می شویم.

مطالب دیگر

محیط زیست

  محیط زیست   1-حدود 40% کارگاههای صنعتی کشور فاضلاب صنعتی تولید کرده که فاقد سیستم پیش تصفیه و تصفیه فاضلابند. مواد شیمیائی ،فلزات سنگین

 بیشتر بخوانید

کشاورزی

  کشاورزی 1-آبهای حاصل از پساب وفاضلاب حاوی ازت ، فسفر و مواد مغذی فراوان برای گیاهان هستند ،که برای آبیاری زمین های کشاورزی علاوه

 بیشتر بخوانید