چرا پویا شیمی؟

با توجه به اینکه محصولات شرکت پویا شیمی دارای مجوز دانش بنیان می باشد، خریداران محترم می توانند از امکانات لیزینگ خرید محصولات دانش بنیان نیز استفاده نمایند. در ذیل شرایط اعطای تسهیلات لیزینگ بر اساس آیین نامه لیزینگ محصولات دانش بنیان ارائه می گردد.
میزان تسهیلات 70% مبلغ قرارداد یا پیش فاکتور تا سقف 5 میلیارد ریال برای هرمورد قرارداد.
حداقل مبلغ هر قرارداد به میزان300 میلیون ریال می باشد.
تعداد مراحل پرداخت به فروشنده: یک تا چهار مرحله با توجه به پیشرفت موضوع قرارداد.
آورده خریدار: 30% مبلغ قرارداد یا پیش‌فاکتور معتبر
نرخ سود ثابت: 9% در سال
دوره تنفس خریدار: بین 3 تا 6 ماه
دوره بازپرداخت: حداکثر 30 ماه

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

مطالب دیگر

محیط زیست

  محیط زیست   1-حدود 40% کارگاههای صنعتی کشور فاضلاب صنعتی تولید کرده که فاقد سیستم پیش تصفیه و تصفیه فاضلابند. مواد شیمیائی ،فلزات سنگین

 بیشتر بخوانید

کشاورزی

  کشاورزی 1-آبهای حاصل از پساب وفاضلاب حاوی ازت ، فسفر و مواد مغذی فراوان برای گیاهان هستند ،که برای آبیاری زمین های کشاورزی علاوه

 بیشتر بخوانید