محیط زیست

 

محیط زیست

 

1-حدود 40% کارگاههای صنعتی کشور فاضلاب صنعتی تولید کرده که فاقد سیستم پیش تصفیه و تصفیه فاضلابند. مواد شیمیائی ،فلزات سنگین ، روغن ها و…منابع آب و خاک را تهدید می کنند.

2-یک متر مکعب فاضلاب ،40 متر مکعب آب سالم را آلوده می کند

3-در استان مازندران 84% از فاضلاب شهری وارد رودخانه ها،سواحل و سفره های زیرزمینی می شود.

4-حفر چاه های جذبی فاضلاب علاوه بر آلوده کردن آب زیرزمینی ، به مرور زمان  مقاومت خاک زیر پی ساختمان را کم کرده ودرمقابل زلزله شدیدا آسیب پذیر می کند.

5-هر ته سیگار بعد از باران یک متر مربع از خاک راآلوده می کند و بعد از سالها در آن خاک دیگر گیاهی رشد نمی کند.ته سیگار را به امید تجزیه شدن پرت نکنید.

6- در تهران هرساله 850 میلیون متر مکعب فاضلاب تولید می شود، که می توان آنرا بازچرخانی کرده و در موارد زیر استفاده کرد:

الف)آبیاری کل فضای سبز تهران

ب) آبیاری 100هزار هکتار زمین کشاورزی

ج)جلوگیری از آلودگی سفره های آب زیرزمینی تهران

د)حفظ منابع آب زیرزمینی برای مصارف شرب وبهداشتی

مطالب دیگر

محیط زیست

  محیط زیست   1-حدود 40% کارگاههای صنعتی کشور فاضلاب صنعتی تولید کرده که فاقد سیستم پیش تصفیه و تصفیه فاضلابند. مواد شیمیائی ،فلزات سنگین

 بیشتر بخوانید

کشاورزی

  کشاورزی 1-آبهای حاصل از پساب وفاضلاب حاوی ازت ، فسفر و مواد مغذی فراوان برای گیاهان هستند ،که برای آبیاری زمین های کشاورزی علاوه

 بیشتر بخوانید