شرکت در اولین جشنواره فناوری های آب وبهره وری و بازچرخانی

شرکت دانش بنیان پویا شیمی در اولین جشنواره فناوری های آب وبهره وری وبازچرخانی در مکان دانشگاه فردوسی غرفه 136 حضور پیدا کرده است وازتمامی صاحبان صنایع دعوت می نماید تا ازغرفه شرکت بازدید کنند.

مطالب دیگر

محیط زیست

  محیط زیست   1-حدود 40% کارگاههای صنعتی کشور فاضلاب صنعتی تولید کرده که فاقد سیستم پیش تصفیه و تصفیه فاضلابند. مواد شیمیائی ،فلزات سنگین

 بیشتر بخوانید

کشاورزی

  کشاورزی 1-آبهای حاصل از پساب وفاضلاب حاوی ازت ، فسفر و مواد مغذی فراوان برای گیاهان هستند ،که برای آبیاری زمین های کشاورزی علاوه

 بیشتر بخوانید