سانتریفوژهای پوشر

 

سانتریفوژهای پوشر

 

این دستگاه دارای یک یادویاسه سبد(one stage, two stage,three stage) تودر تو میباشد.معمولا دارای 2سبدمیباشند

درصدجامد موجوددر خوراک تا60%هم می رسد وحداقل ذراتی که میتواندجداسازی کند80میکرون است(البته با روش انحصاری این شرکت تا ذرات 20 میکرون هم جداسازی می شود) و ظرفیت دستگاه تا25 تن برساعت میتواند کیک تولید کند.این دستگاه بطور پیوسته کار می کند.بیشترین جداسازی در سبد اول (حدود80%)انجام می شود.سبد داخلی باحرکت رفت وبرگشتی خود کیک تشکیل شده روی سبد اول راجداکرده وبه خارج دستگاه تخلیه می کند.کیک تشکیل شده در هر سبدمیتواند توسط مایع تازه (حلال)جهت خالص سازی بیشترشستشوداده شود.نیروی گریز از مرکز آنها تاحدود2000G می رسد.

سبدهای دستگاه از جنس آلیاژهای مقاوم به سایش وخوردگی بوده وهیچ نیازی به فیلترهای پارچه ای ندارند.

مراحل کار کرد پوشر سانتریفوژ:

1-ورود خوراک(Suspention Inlet) :سانتریفوژ بطور پیوسته تغذیه می شودباسوسپانسیون از طریق لوله ورودی

2-توزیع کننده سوسپانسیون(Suspention Distributor):توزیع کننده شتاب می دهد وتوزیع می کند سوسپانسیون روی محیط سبد اول (کوچکترین سبد) .

3-سبداول(First Basket Stage): تقریبا80%مایع دراین سبد از خوراک  فیلتر می شود ویک کیک یکنواخت شکل می گیرد.این سبد هم حرکت رفت وبرگشتی دارد وهم حرکت چرخشی.

4-سبددوم( Second Basket Stage):کیک توسط حرکت پوشر از سبد اول به سبد دوم منتقل می شود و آبگیری مجدد و بیش تر انجام می گیرد.

5-تخلیه جامد(Solid Discharge):بعدازاین مرحله سبددوم ,جامدات از طریق  مسیر تخلیه خارج می شود. بسته به نوع کاربرد سیستم های تخلیۀ متفاوتی بکار می رود.

6-شستشوی محصول(Product Washing): اگر ضروری باشند ناخالصی ها در مایع مادر شستشوخارج گردند.مایع شستشو بطور پیوسته روی کیک از طریق چندین نازل شستشو استفاده  می شود.

7-محفظه تخلیه مایع جداشده(Filtrate Discharge): فیلتریت یامایع جداشده از سوسپانسیون ومایع شستشودهنده جمع آوری شده در محفظه تخلیه وخارج می گردند.بسته به نوع کاربرد, محفظه های فیلتریت مختلفی وجود دارد.

Sr.no. Model Pc2 Pc3 PC4 PC5 PC6
01 Basket Dia,mm 180/230 230/300 290/360 410/500 560/630
02 Pusher Strok.mm 35 50 50 50 50
03 Max Speed,rpm 3000 3000 3000 2500 1900
04 Mechanism MECHANICAL MECHANICAL HYDRAULIC HYDRAULIC HYDRAULIC
05 Motor power.,KW 2.2 7.5 7.5/11 18 30
06 Rotor motor,Kw 3.7 11 11 22 30
07 Through put,kg/hr 1000 3000 6000 12500 25000
08 Machine Wt,Kg 1000 2750 3500 4500 5000
09 Size,mm(LXHXW) 1800.865.
1250
2550.1350.
1400
2650.1400.
1400
3450.1800.
1600
3500.1450.1800

مطالب دیگر

محیط زیست

  محیط زیست   1-حدود 40% کارگاههای صنعتی کشور فاضلاب صنعتی تولید کرده که فاقد سیستم پیش تصفیه و تصفیه فاضلابند. مواد شیمیائی ،فلزات سنگین

 بیشتر بخوانید

کشاورزی

  کشاورزی 1-آبهای حاصل از پساب وفاضلاب حاوی ازت ، فسفر و مواد مغذی فراوان برای گیاهان هستند ،که برای آبیاری زمین های کشاورزی علاوه

 بیشتر بخوانید