چرا پویا شیمی؟

نیاز مشتری

مجهز به سامانه کنترل متغییرهای مختلف بر حسب نیاز مشتری

مشاوره دقیق

مشاوره دقیق علمی -فناوری برای به کارگیری دستگاهها در خطوط تولید صنعتی

پشتیبانی

حمایت کامل فنی برای نصب ،راه اندازی وخدمات پس ازفروش

ساخت سفارشی

قبول سفارش ساخت تعمیر وتغییر تجهیزات براساس نیاز مشتری

آزمایش نمونه ها

انجام آزمایش های لازم برروی نمونه های ارسالی

با توجه به اینکه محصولات شرکت پویا شیمی دارای مجوز دانش بنیان می باشد، خریداران محترم می توانند از امکانات لیزینگ خرید محصولات دانش بنیان نیز استفاده نمایند. در ذیل شرایط اعطای تسهیلات لیزینگ بر اساس آیین نامه لیزینگ محصولات دانش بنیان ارائه می گردد.
میزان تسهیلات 70% مبلغ قرارداد یا پیش فاکتور تا سقف 5 میلیارد ریال برای هرمورد قرارداد.
حداقل مبلغ هر قرارداد به میزان300 میلیون ریال می باشد.
تعداد مراحل پرداخت به فروشنده: یک تا چهار مرحله با توجه به پیشرفت موضوع قرارداد.
آورده خریدار: 30% مبلغ قرارداد یا پیش‌فاکتور معتبر
نرخ سود ثابت: 9% در سال
دوره تنفس خریدار: بین 3 تا 6 ماه
دوره بازپرداخت: حداکثر 30 ماه

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید