پویا شیمی نوآوران الماس ستاره کویر

فعالیت خود را از تیرماه 1393 آغاز کرد از جمله اهداف شرکت ساخت انواع ساتریفیوژهای صنعتی جهت خروج بخش های تولیدی کشور از حالت سنتی و حرکت همپای کشورهای پیشرفته می باشد.

در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی این مجموعه دستگاه ها می تواند بسیاری از هزینه های تولید، زمان انجام فرآیندها، نیازمندی به نیروی کارگر ماهر و حتی مشکلات زیست محیطی بخش تولید را کاهش دهد و رقابت پذیری ان ها رادر جهان امروز ارتقا دهد.

این شرکت با تکیه بر دانش فنی بومی سازی شده خود در نظر دارد به یک برند جهانی تبدیل شده و در تولید این مجموعه دستگاه های پیشرفته و خاص، صاحب نظر شود


کمک به زمین

استفاده از فناوری های نو گامی در جهت کمک به سیاره ای می باشد که بروی آن زندکی می کنیم

توسعه ی فناوری

یکی از اهداف شرکت توسعه ی محصولات و صادرات این تجهیزات به بازار منطقه طی 5 سال آینده و ورود به بازار جهانی طی 10 سال آینده می باشد

12000

ساعت کار مطالعاتی


15

نیروی فعال


14

محصول خاص


20

ارزآوری سالانه به میلیون دلار