تلفن شرکت: 03537207201 – 03537207200

آدرس دفتر مرکزی : یزد، میدان صنعت، ابتدای بلوار شهید دهقان، کوچه مرتضی علی، جنب سنگ قائم

ایمیل : info@pooyashimi.com